Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Peipsi Koostöö Keskus

Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister allkirjastas käskkirja, millega toetatakse 2023. aastal kaheksateistkümmet Peipsiveere piirkondlikku projekti kogumahus 51 323 eurot.

Kultuuriministri Peipsiveere pärimuskultuuri toetamise määrus, mida viib ellu Eesti Rahvakultuuri keskus,  aitab kaasa Peipsiveersete rannakülade kultuuriruumi elujõulisuse hoidmisele ja UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni eesmärkide täitmisele. Toetuse abil soovitakse kaasa aidata Peipsiveere vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimisele, taastumisele ning arengule, piirkonna keelemurde ja kultuuripärandi teaduslikule uurimisele.

2023. aastal saavad toetust Tartu Ülikool „Vanausuliste rahvakultuuri leksikoni“ II köite käsikirja ettevalmistamiseks ja ainese täiendav kogumiseks, samuti Mari-Liis Paaveri, Eva Näripea  ja Grigorijus Potašenkot trükis ikoonimaalija Gavriil Frolovi ja tema õpilaste tegevusest Raja ikoonimaali keskuses ning selle tähtsusest ja mõjust Baltimaades 20. sajandil. Mittetulundusühing Piiri Peal saab tuge näituse „Rohkem kui valgus” loomiseks, käsitöökoolitusteks „Trüki ja tiki“ ning Maido Selgmäe dokumentaalfilmi „Ikooni lugu“ subtitreerimiseks, mis kajastab ikoonimeister Pavel Varunini tegevust. Kodavere Pärimuskeskus sai toetust Kodavere murde- ja muusikalaager lastele ja noortele Palal ning pärimuse jäädvustamiseks Kodavere kandi inimestelt, samuti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande uuendamiseks kodavere murrakuga.

Mittetulundusühing VM Fest sai toetust VIII Rahvusvahelise vaimuliku muusika festivali VM FEST Mustvee korraldamiseks Mustvees 2023. aasta augustis. Eesti Vanausuliste Kultuuri-ja Arendusühing sai toetust skulptuuride ja installatsioonide valmistamiseks Kolkjas asuvas Peipsiveere keskuses, samuti kangale trükitud retseptiraamatu „Peipsimaa suhkur” valmistamises ning vanausuliste kalendri 2024 trükkimiseks. Mittetulundusühing Peipsiveere Kunstikeskus sai toetust Sibulatee ajalooliste külade maalimine ja näituse korraldamiseks, mille tulemusena valmiv näitus tutvustab piirkonna elukeskkonda ja miljööd. Assikvere Haridusselts sai toetust Kodavere murdes lugudest valminud etendus „Kodavere kandi luud“ ning Luunja Vallavalitsus raamatu „Taliteed Emajõe-Suursoos“ avaldamiseks. Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum korraldab 2023.a Piiriveere sibula ja kala päeva ning Raja Vabaajakeskus II Teefestivali Raja külas. Kasepää Külaselts sai toetust noortele suunatud projekt vaimse kultuuripärandi tutvustamiseks ja õpetamiseks.

Peipsiveere pärimuskultuuri toetamise hindamiskomisjoni esimees Anne-Ly Reimaa märkis, et vaimse kultuurpärandi nimistu sissekanded aitavad kaasa elava pärimuse säilimisele ning tutvustamisele. „Mul on hea meel, et aasta-aastalt on piirkonna vaimset kultuuripärandit väärtustavate projektide arv kasvanud. Projektid on muutunud sisukamaks ja kaasavad ka noori, mis on kultuuripärandi säilimisele eriti tähtis“, lisas Reimaa.

Kultuuriministri määrus „Peipsiveere pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord“ ekspertgrupi liikmeteks on kogukonna esindajad ja valdkonna sõltumatud eksperdid. Toetusmeede hõlmab Peipsiäärseid alasid neljas maakonnas: Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal.

Viimased uudised