Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister allkirjastas 19. jaanuaril 2021.a käskkirja nr 2, millega eraldatakse toetatust viisteistkümnele Peipsiveere piirkondlikule kultuuriprojektile kogumahus 46 657 eurot.

Peipsiveere pärimuskultuuri tugimeetme ekspertkomisjoni esimehe Anne-Ly Reimaa sõnul tunnevad piirkonna inimesed kõige enam muret kogukonna pärimuse jätkusuutlikkuse pärast. „Koostöö pärandkultuuri kandjatega, kohalike omavalitsustega ja piirkonna turismiarendajatega annab võimaluse tõsta enam esile nii vene, eesti kui vadja kultuuripärandit, tutvustada eripärast keelekastust ja murdeid, Peipsiveere omanäolist rannikukultuuri, käsitööoskusi ning kohaliku toidu ja köögiviljakasvatusega seotud  traditsioone,“ selgitas Reimaa. „Suure tähega Eesti rahvakultuuri omanäolisuse säilitamine ja selle väärtustamine, siinsete erinevate  rahvakildude omapära austamine ja esitõstmine on võti meie ajaloo, oleviku ja tuleviku mõistmiseks ka meie noorema põlvkonna jaoks.“

2021. aastal saab toetust Tartu Ülikool 2014. a alustatud kolmeköitelise „Vanausuliste rahvakultuuri leksikoni” II köite koostamiseks, mille raames täiendatakse Tartu Ülikooli serveris olemasolevat andmebaasi uute materjalidega, mida saadakse nii arhiividest kui välitöödelt- kogumisekspeditsioonidelt Peipsiveere asulatesse.

Eesti Kirjandusmuuseumit toetatakse piirkonna jutuvestja Kaarel Jürjensoni rahvaluulepärandi tutvustamiseks ja seelle avaldamiseks portaalis „Kodavere veebivärav“.

Peipsiääre vallavalitsus saab toetust Kodavere filmilaagri korraldamseks lastele ja noortele koostöös kirjanik Vahur Afanasjeviga.

Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing sai toetust kolmele projektile – vanausuliste noorte suvepäevade läbiviimiseks Kolkja külas Peipsiääre vallas ning lasteraamatu „Rääbu ja Kuri Malmpea” ja vanausuliste kalendri 2022 väljaandmiseks.

Mittetulundusühing Piiri Peal sai toetust Vanausuliste käsitöö ja meistrite päeva läbiviimiseks Kolkjas, Peipsimaa Külastuskeskuses kangatrüki õpetamiseks ja kultuuriloo tutvustamiseks, samuti vaimse kultuuripärandi nimistusse sissekande ettevalmistamiseks reservtrükitehnikas indigotekstiilide valmistamise kohta Peipsimaal.

Mittetulundusühing VM Fest sai toetust VI Rahvusvahelise vaimuliku muusika festivali VM FEST korraldamiseks Mustvees 3.-8. augustini 2021. aastal.

Kodavere Pärimuskeskust toetati näituse „Kodavere kiil eelä ja tänä“  ja Kodavere kihelkonna rahvarõivasärkide kudumise korraldamiseks.

Assikvere Haridusselts saab toetust folkloorikava „Kodavere rahva kiänulised tiid” läbiviimiseks  ja  Kodavere põllede valmistamiseks

Assikvere tantsurühmale. Kodavere Pärimuskeskus sai toetust Kodavere rahvariidesärkide õmblemiseks ja üritustesarja „Kodavere keel täna ja homme“ ning  Kodavere pajatuste jäädvustamiseks, mille tulemusena valmivad videoülesvõtted Kodavere elavast pajatamistraditsioonist, et tutvustada piirkonna pärimuskultuuri tutvustamisel ning selle kultuurinähtuse sissekandmisel Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse.

Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum sai toetust Peipsivene sibula ja kala päeva läbiviimiseks.

Kultuuriministri Peipsiveere pärimuskultuuri toetamise määrus, rakendajaks Eesti Rahvakultuuri Keskus,  aitab kaasa Peipsiveersete rannakülade kultuuriruumi elujõulisuse hoidmisele ja  UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni eesmärkide täitmisele.

Toetuse abil soovitakse kaasa aidata Peipsiveere vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimisele, taastumisele ning arengule, piirkonna keelemurde ja kultuuripärandi teaduslikule uurimisele. Toetusmeede hõlmab Peipsiäärseid alasid neljas maakonnas: Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal.

Meedet rahastatakse Eesti riigieelarvest. Meetme elluviijateks on Kultuuriministeerium ja Eesti Rahvakultuuri Keskus. Lisainfot erinevate toetusmeetmete kohta leiab Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehelt.

Kommentaarid

Viimased uudised