Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Peipsi Koostöö Keskus

PeipsiRing projekt koos oma partneritega on aasta jooksul arendanud Peipsimaa Pärandirada. Valmis on saanud päranditeemaline rada ja kaart, mis annab esmase ülevaate Peipsimaal asuvatest muuseumitest ja kultuuripärandi keskustest ning nende lähiümbruses paiknevatest  vaatamisväärsustest, tutvustades piirkonda erinevate kõnepruukide kaupa. 4 novembril külastavad ajakirjanikud ja turismieksperdid Põhja-Peipsimaad.

Peipsimaa Pärandiraja paberkaart ja Peipsi Koostöö Keskuse kodulehel olev veebikaart annavad  ülevaate Peipsimaal olevatest huviväärsustest lähtudes  piirkonna keelelisest ja kultuurilisest eripärast. Kaardi põhjal saab tutvuda näiteks  Kodavere murraku-, Vanausuliste murraku- , Räpina murraku-, Setu keele jt. radadega.

Veebikaart on leitav aadressilt https://ctc.ee/peipsimaa/e-kaart-parandirada

Alates oktoobrist saavad huvilised külastada ka projekti rändnäitust „Peipsiveere keelerikkus“, mis rändab ühest kultuurikeskusest teise ja annab ülevaate mõningatest Peipsimaa kõnepruukidest. Eri piirkondade murdeid tutvustavatelt stendidelt leiab ülevaate murrete ja neile iseloomulike keelejoonte kohta. Rändnäitusega saab tutvuda ja selle liikumisega kursil olla veeblingil https://ctc.ee/peipsimaa/peipsiveerekeelerikkus . Novembrikuus on näiteks näitus Räpinas.

Peipsimaa kultuuripärandi tutvustamisega tegelev PeipsiRing projekt panustab ka uue temaatilise külastusraja väljaarendamisele, mis ühendab Peipsimaa pärandit edasi andvad pärimuskeskused koostöövõrgustikuks. Samuti tegeleme koolitus- ja teavitustegevusega. 

Rohkem infot projektist https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/peipsiring

Projekti PeipsiRing – ER164 kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Pressiteade valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Viimased uudised