Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kuni juuni lõpuni saavad pärijad end vabatahtlikult kinnistusraamatusse kanda, pärast seda võidakse teha trahv 200 eurot.

Tartu Maakohtu kinnistusosakond tänab kõiki kinnistute pärijaid, kes on pärast 2016. aasta sügisel meedia vahendusel edastatud palvet end omanikuks registreerinud. Tänu esitatud avaldustele on parandatud kogunisti 7338 kinnistu andmed. Nende kinnistute 2626 pärijat esitasid avaldused pärast esmase hoiatusmääruse saamist.

Tänaseks on hoiatusmääruse siiski täitmata jätnud veel 180 pärijat, kuid neist 32-le ei ole õnnestunud määrust kätte toimetada. Seega 148-le hoiatuse kätte saanud pärijale võib kinnistusraamatu pidaja määrata vastavalt hoiatusmäärusele 200-eurose rahatrahvi, mis on tasumata jätmisel sissenõutav täitemenetlusega. Trahvist hoidumiseks kutsub kinnistusosakond nimetatud pärijaid veelkord üles vormistama end vabatahtlikult omanikuks selle aasta juunikuu lõpuks.

„Kinnistusraamatus olevad andmed peavad peegeldama tegelikkust. Meil on väga hea meel, et sedavõrd suur enamus pärijatest näitas üles head tahet. Tagasiside on näidanud, et valdavalt jäi pärast endise omaniku surma uus omanik kinnistusraamatusse kandmata teadmatusest. Kindlasti soovime inimeste trahvimisest hoiduda ja väga loodame, et puuduvad avaldused jõuavad paari kuu jooksul samuti meieni,“ ütles kinnistus- ja registriosakonna kohtudirektor Virve Altuhova.

Kande tegemiseks kinnistusraamatusse tuleb esitada kinnistuportaali või notari kaudu avaldus ja lisada omandiõiguse aluseks olevad dokumendid. Avalduse esitamine kinnistuportaali kaudu ja kande parandamine on riigilõivuvaba. Avalduse vormistamisel notari abiga tuleb teenuse eest tasuda vastavalt notari tasu seadusele. Kui eelnevalt ei ole pärimismenetlust läbi viidud, tuleb pöörduda notari poole, kes teostab pärimismenetluse ja väljastab pärimistunnistuse.

Kehtiva seaduse järgi on pärimisest võimalik loobuda kolme kuu jooksul pärandaja surmast.  Kui pärandist loobumine või vastuvõtmine on vormistamata või pärimisega seoses tekivad täiendavad küsimused, tuleks pöörduda notari poole, kelle kontaktid leiab Notarite Koja võrgukodust.

Tartu Maakohtu juurde kuuluv kinnistus- ja registriosakond lahendab kogu vabariigi kinnistus- ja registriasju.

Viimased uudised