Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Päästeameti juht Kuno Tammearu ütles Delfile antud online-intervjuus, et mobiilside katkemine Võrus vaid 15 minutit pärast elektri kadumist polnud aktsepteeritav, sest andmeside on paljude teenuste toimimise alus.

Päästeameti juht ütles ühtlasi, et elektrist kriitiliselt sõltuvad ettevõtted peaksid soetama generaatori. Paljud ettevõtted juba ongi generaatori ostnud ja seda riski õigesti tajunud.

Kohalike omavalitsuste kohta ütles Tammearu, et kohalikud omavalitsused nagu ka kõik inimesed peaksid aru saama ja aktsepteerima, et kriisid tulevad. See on fakt. Sellest tulenevalt peab hindama riske ja tegema neile maandamiseks kava – kuidas hooldatakse teid, kas vee ja kanalisatsiooni tagamiseks on olemas lisageneraatorid. Kuidas tagatakse kaugküte, kui teised elutähtsad teenused katkevad. Kindlasti on oluline ka elanike teavitamine ja käitumisjuhiste andmine, kui on oht kriisiks või kui kriis on juba käes. Enamikeks kriisideks saab olla valmis, kui need on läbi arutatud, läbi planeeritud, läbi mängitud.

Riik saab kehtestada teenuse osutajatele nõuded ja kontrollida nende täitmist. Kõige olulisemad on elutähtsad teenused – elekter, side, andmeside, operatiivside, kütusega varustatus, toasoe, vesi, kanalisatsioon jne. Näiteks tänasel päeval on andmeside toimimine aluseks paljude teiste teenuste toimimisele, seetõttu on oluline kehtestada just andmesidele väga kõrged toimepidevuse nõuded, et teised teenused saaksid toimida. Võrus näiteks kadus mobiilside 15 minutiga ja ma arvan, et seda ei saa aktsepteerida, märkis Tammearu.

Kuidas aga toimub elanike teavitamine kriisiolukorras, kus elektrit ei ole ja internetiühendus on nii riigis sees kui teiste riikidega katkenud? Tammearu vastus: Siis saab elanike teavitamine toimuda läbi raadio. Selleks peavad olemas olema patareidega raadiod või saab kuulata raadioid sõidukites. Viimases hädas on võimalik saada infot kohalikust omavalitsusest või päästekomandost sinna ise kohale minnes.

Viimased uudised