Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tänasest, 5. juunist 2020 avaneb organisatsioonidel võimalus taotleda toetust Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest 2014-2021 rahastatud väikeprojektide avatud taotlusvoorust „Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele“ elluviimiseks. Toetuse andmise eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.

Taotlusvooru raames toetatakse perevägivalla ohvritega kokku puutuvate spetsialistide koolitamist vägivalla põhjuste, tagajärgede ja abistamisvõimaluste osas. Samuti on eesmärk ametkondade koostöö tõhustamine. Eelmisel aastal registreeriti 4119 perevägivallakuritegu, ligi kolmandikul juhtudel oli pealtnägijaks või ohvriks laps. Perevägivalla tegelik ulatus ühiskonnas on menetletud juhtumitest kordades kõrgem. Enamus ohvreid on naised, kes on vägivalda kannatanud juba pikka aega. „Ohvritega kokkupuutel on ülioluline olla mõistev ja vältida taasohvristamist, koolitused peavad aitama neid oskusi saavutada ja tugevdada,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Teiseks toetatakse sotsiaalprogrammi loomist seksiostjatele, et aidata neil oma inimkaubandusele kaasa aitavaid hoiakuid ja käitumist muuta. „Kuigi Eesti on viimased aastakümned olnud peamiselt inimkaubanduse ohvrite lähte- ja transiitriigiks, oleme viimastel aastatel muutunud üha enam ka sihtriigiks. Seepärast on eriti oluline mõjutada nende inimeste käitumist, kelle pärast inimkaubandus üldse toimub,“ lisas minister Tanel Kiik.

Norra Saatkonna asjur Ole Øveraas väljendas heameelt, et Norra saab pakkuda mitte ainult rahastust, vaid ka oma kogemusi nende raskete teemadega tegelemisel. „Norra Tervisedirektoraat on selles programmis aktiivne partner ja saab Eesti kolleegidega jagada Norra organisatsioonide parimaid praktikaid.“

Taotlusi saab esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele. „Ootame taotlema Eestis registreeritud valitsusväliseid organisatsioone ning era- ja avalik-õiguslikke ülikoole ja riiklikke rakenduskõrgkoole. Sarnaselt muude rakendusskeemidega Riigi Tugiteenuste Keskuses ootame nüüd ka Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna meetmete taotluseid e-toetuste keskkonna kaudu. Tingimuste järgi toetame 3-4 projekti elluviimist, et edendada valdkondlikke teadmisi,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse sotsiaalse taristu, finantsinstrumentide ja haldusvõimekuse arendamise talituse juhataja Marek Atonen.

Taotlusvooru maht kokku on 180 000 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 40 000 eurot ja suurim summa 60 000 eurot. Valitsusvälistel organisatsioonidel on toetuse maksimaalne määr 90% abikõlblikest kuludest ja teistel taotlejatel 85%. Taotlusi on võimalik esitada kuni 6. augustini.

Vaata toetuse andmise tingimusi lähemalt siit: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/emp-ja-norra-toetused-2014-2021/spetsialistide-koolitamine

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist  „Kohalik areng ja vaesuse arendamine“.

Viimased uudised