Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rahvastikuminister Riina Solman koostöös sotsiaalministeeriumiga avavad 15. novembril taotlusvooru „Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega otsitakse strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas.

„Soovime leida koostööpartnereid, kelle tegevus aitaks saavutada Eesti rahvastiku- ja perepoliitika eesmärke – et peredes kasvaks rohkem lapsi ning peresuhted oleksid positiivsed ja püsivad,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „Toetame tegevusi, mis aitavad edendada lastega perede heaolu ning kujundada ühiskonnas peresõbralikke ja lasterikkust väärtustavaid hoiakuid,“ lisas Solman. Partneri tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu toetusi, koostööd otsitakse kaheks aastaks.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on avanev taotlusvoor täienduseks äsja lõppenud laiemale partnerite kaasamise ringile, milles oli laste heaolu ja kaasatuse suurendamisele ette nähtud kuni 500 000 eurot aastas. „Uues voorus otsib riik olulisi koostööpartnereid, et veelgi enam panustada perepoliitika eesmärkide saavutamisse. Seega toetame laste- ja perepoliitikat 2020. aastal kokku 900 000 euro ulatuses,“ sõnas minister Kiik.

Strateegilise partnerluse taotlusvooru teemadeks on:

  • Lapsevanemate ning lastega perede huvikaitse, kaasatuse ja heaolu edendamine;
  • Lasterikaste perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine;
  • Positiivsete pere- ja paarisuhete toetamine, vajaduspõhise ja tõhusa abi kättesaadavuse parandamine ning ennetustegevus;
  • Perekonda, laste sündi ja kasvatamist ning lasterikkust väärtustavate hoiakute kujundamine ühiskonnas.

Taotlusi saab esitada 15.-25. novembrini; neid hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeeriumis tegutsev hindamiskomisjon, kuhu on kaasatud rahvastikuministri meeskonna esindaja. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 1. jaanuarist 2020.

Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik tegevusi kuni 80 protsendi ulatuses, omafinantseeringuna peab partner lisama 20 protsenti. Poole omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega.

Tänavu on sotsiaalministeerium hasartmängumaksu toetusi jaganud juba kahe taotlusvooru kaudu, millest esimeses otsis partnereid annetatud toidu jagamise, esmaabi, hasartmängusõltuvuse ning soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Teises voorus olid teemaks Eesti elanike vaimse tervise ning laste heaolu ja kaasatuse edendamine, puudega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamine, vanemaealiste huvikaitse ning võrdse kohtlemise küsimused. Teine taotlusvoor lõppes 31. oktoobril ning laste heaolu ja kaasatuse suurendamiseks oli seal ette nähtud kuni 500 000 eurot aastas.

Kuna perepoliitika kujundamise eest vastutab praeguses valitsuses rahvastikuminister, viiakse järjekorras kolmas, pereorganisatsioonidele suunatud taotlusvoor läbi ministeeriumide vahelises koostöös.

Hasartmängumaksust rahastatavate toetuste jagamise süsteem muutus käesolevast aastast. Kuni 2019. aastani rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu ja vaid kuni üheks aastaks.

Lisaks strateegilisele partnerlusele saavad pereorganisatsioonid toetust küsida ka väikeprojektidele läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse. Rahvastikuminister Riina Solmani ettepanekul lisati hiljuti sotsiaalvaldkonna väikeprojektide prioriteetsete valdkondade nimistusse perepoliitikat toetav teema „Pereväärtusi ja vanemlust edendavad ning positiivseid pere- ja paarisuhteid toetavad tegevused, mis tõstavad lastega perede elukvaliteeti“ .

Väikeprojektide taotlusi võetakse vastu neli korda aastas. Selle aasta viimane, neljas taotlusvoor avaneb samuti täna, 1. novembril. Esmakordselt on maksimaalne väikeprojekti toetuse suurus senise 10 000 euro asemel 35 000 eurot ja vooru kogumaht 400 000 eurot.

Lisainfo: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused

Viimased uudised