Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Margus Punab. Foto: Lauri Kulpsoo

Teisipäeval, 21. septembril kell 16.15 peab Tartu Ülikooli androloogia professor Margus Punab ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Eesti meeste tervis“.

Euroopa ja muu arenenud maailma meeste tervis on alates teisest ilmasõjast liikunud halvenemise suunas. Punabi sõnul on viimase viie aasta jooksul pidurdunud ka Euroopa meeste oodatava eluea tõus.

„Eesti mehed eristuvad oma sookaaslastest mujal Euroopas mitme olulise tervisemõõdiku alusel. Vaatamata väga kiirele oodatava eluea tõusule on meeste oodatav eluiga Eestis jätkuvalt 8,5 eluaastat lühem kui naistel,“ lausus ta.

Inauguratsiooniloengul annab professor Margus Punab ülevaate Eesti meeste soospetsiifilisest tervisest kogu elukaare ulatuses ning arutleb ka võimalike mõjurite ja tulevikustsenaariumide üle.

Margus Punab on lõpetanud 1992. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja kaitsnud samas 2007. aastal doktoritöö „Meeste viljakus ja selle riskitegurid Eestis“. Arstiteaduskonna lõpetamise järel läbis ta günekoloogia eriinternatuuri ja uroloogia residentuuri ning koos enesetäiendustega Põhja-Euroopa juhtivates androloogiakeskustes omandas Eestis uudse eripädevuse androloogia alal. Residentuuri lõpetamise järel töötas Margus Punab androloogina mitmes erakliinikus ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. 2005. aastal asutas ta kliinikumi egiidi all androloogiakeskuse, mis aasta hiljem sai neljandana Põhja-Euroopas tunnustuse kui Euroopa Androloogia Akadeemia kliiniline õppe- ja teaduskeskus. Selle keskuse arsti ja direktorina töötab ta siiani.

2010. aastal valiti Margus Punab Tartu Ülikooli androloogia dotsendiks ja 2020. aastal androloogia professoriks. Tema juhendamisel on kaitstud kolm doktoritööd ja praegu juhendab ta kahe doktorandi õpinguid. Punab on juhtiva teadlasena osalenud mitmes suures rahvusvahelises ja Eesti teadusuuringus ning kuulunud mitme kohaliku ja rahvusvahelise erialaorganisatsiooni juhtorganisse ja ravijuhendite komiteesse. 2014. aastal anti talle Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk.

Praegu on tema peamisteks uurimissuundadeks meeste reproduktiivorganite haigused, kusjuures põhitähelepanu on meeste viljatusel ja hüpogonadismil, aga ka eesnäärmehaigused ja mehe sugutrakti põletikud.

Inauguratsiooniloengut saab jälgida ka videoportaali UTTV vahendusel.

Üritusel järgitakse riiklikke korraldusi ja kontrollitakse osalejate nakkusohutust. Palume loengul osalejatel koos isikut tõendava dokumendiga kaasa võtta tervisetõend vaktsineerimiskuuri läbimise, Covid-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta (tervishoiutöötaja poolt kuni 72 tundi enne üritust tehtud PCR-test).

Viimased uudised