Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Lauri Rikas/KVÜÕA

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem edastas kommentaari 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ürituse kohta, kus toimusid koroonaga nakatumised.

21. detsembril toimus Võrumaal 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni väliüritus, kus osales 45 tegevväelast ja tsiviiltöötajat, kelle nimekiri on esitatud Terviseametile.

Üritus koosnes matkast ja lühikesest koosviibimisest, mis toimus kolmest küljest avatud varjualuses. Ürituse läbiviimisel järgiti kõiki tol hetkel Vabariigi Valitsuse kehtestatud väliürituste ohutusnõudeid. Üritusel viibis ka kolm Võru kiirabi töötajat, kes on tööl samuti kaitseväes ja kes on tänase teadmise järgi COVID-19 nakkusega. Lisaks on nakkuse kinnituse saanud veel üks üritusel osalenu. Rohkem üritusel osalenud inimestel nakkust tuvastatud ei ole.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi sõnul testitakse kõiki üritusel osalenuid COVID-19 suhtes. „Juhtunut tagantjärgi hinnates tuleb seda lugeda kahetsusväärseks,“ ütles kindralmajor Herem.

Kommentaarid

Viimased uudised