Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseministeerium toetab 600 000 euroga seitsme Eesti kaitsetööstusettevõtte nutika lahendusega arendusprojekti.

Kaitseministeeriumi kantsleri Kristjan Prikki sõnul on iga-aastase kaitsetööstusettevõtete arendusprojektide konkurssi eesmärk ühest küljest leida uusi lahendusi riigikaitse arendamiseks ning teisalt anda täiendav impulss Eesti kaitsetööstusele.

„Juba täna on Eesti kaitsetööstusettevõtetel märkimisväärne roll Eesti majanduses ja riigikaitses. Eesmärk on seda rolli veelgi suurendada,“ ütles Prikk.

Kaitseministeeriumi kaitsetööstusevaldkonna juht Eneli Saabas märkis, et ehkki käesoleva aasta konkurss oli temaatiliselt piiritlemata, oodati eelkõige nutikaid lahendusi.

„Sel aastal oli selge rõhuasetus lahendustel, mis puudutavad droonitõrjevõimete arendamist, krüptograafiat, automatiseeritud andme- ja infokogumist ja analüüsi lahinguväljal ehk olukorrateadlikkust laiemalt,“ lausus Saabas.

Konkursile esitati 18 taotlust 15 ettevõttelt. Saabase sõnul olid esitatud projektide hulgas nii digilahendused, hõlbustamaks erinevatelt objektidelt kogutud andmeid analüüsida, side- ja seiresüsteemid, väljaõppevahendid, relvade osad ja lisaseadmed, kui ka muud.

Kaitseministeeriumi toetuse suurus ühele arendusprojektile moodustab 25-45 protsenti projekti kogukuludest. „Toetuse maht sõltus toetatava ettevõtte arendusprojekti potentsiaalist, mida hindas ekspertidest komisjon,“ lisas Saabas.

Toetust saanud projektid
–              Rantelon OÜ „Täisdupleks raadiote arendamine“
Toetus 116 595 eurot, 45% projekti kogumaksumusest
–              Baltic Workboats AS „Kiire laeva-aluse standardlahenduse arendus spetsiaalselt kaitse- ja julgeolekustruktuuridele“
Toetus 142 363 eurot, 25% projekti kogumaksumusest
–              Milrem AS „Mehitamata sõidukite side- ja seiresüsteemi arendus“
Toetus 154 325 eurot, 25% projekti kogumaksumusest
–              Milrem LCM OÜ „Relvastuse lasuloenduri andmete kogumise infosüsteem ehk elektrooniline relvapass“
Toetus  50 000 eurot, 25% projekti kogumaksumusest
–              Nord Arms OÜ „Militaarotstarbelise punatäppsishiku arendus käsitulirelvadele ja raskerelvadele“
Toetus 6930 eurot, 45% projekti kogumaksumusest
–              DefSecIntel OÜ „Autonoomne vaatlusplatvorm koos minidroonidega piiri- ja rannikuseireks“
Toetus 83 835 eurot, 45% projekti kogumaksumusest
–              Krattworks OÜ „Militaarotstarbeline vaikne seiredroon“
Toetus 43 571 eurot, 45% projekti kogumaksumusest

Projekte hinnanud komisjoni kuulusid esindajad Kaitseministeeriumist, Kaitseväest, Eesti majandusarengut suunavatest ametkondadest ja ettevõtlusorganisatsioonidest ning väliseksperdid.

Vaata lisaks:
https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/teadus-ja-arendustegevus/kaitsetoostuse-arendusprojektide-konkurss-2020
ja kaitsevaldkonna panusest majandusse laiemalt:
https://youtu.be/9NUT7cxsmZs

Kommentaarid

Viimased uudised