Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna, 9. augustil Täpina vallas Viluste Põhikoolis toimuval haridusseminaril keskendutakse nutikate lahenduste leidmisele HAjujahi nime all.

Haridusseminari avavad Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets, Räpina abivallavanem Piret Rammo ja Viluste Põhikooli direktor Kersti Juurma. Päeva juhib Valga Riigigümnaasiumi koolijuht Andrus Murumaa.

Seminarile on registreerunud 60 osalejat, kes soovivad leida lahendusi ja võimalusi Kagu-Eesti hariduse ja valdkondade ülese koostöö edendamiseks. Lauaarutelude käigus tekkinud ideid tutvustatakse 16. augustil Tõrva Gümnaasiumis välitöid lõpetavatel loometalgutel. Arutelude kokkuvõtted on sisendiks riiklikele, maakondlikele ja kohalikele arengudokumentidele ja tegevuskavadele.

Haridusseminari peakorraldajateks on Räpina vald ning Haridus-ja Teadusministeerium.

8.-16. augustini toimuvad Kagu-Eesti ametnike välitööd, mille eesmärgiks on anda hoogu juurde riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja erasektori valdkondlikuks koostööks ja Kagu-Eesti regionaalse arengu toetamiseks.

Lisainfo  https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/regionaalareng…

Viimased uudised