Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Valga VV

Ajaloolises Valga raekojas kohtusid täna maakonna omavalitsuste esindajad peaminister Kaja Kallasega. Räägiti Kagu-Eesti arengust, rõõmudest ja tõstatati mitmeid muresid. Esile tõsteti omavalitsuste sõltuvust riigi eraldatavast toetus- ja tasandusfondist, samuti projektitoetuste tagasinõuetest tingitud toimetulekuraskusi. Lisaks esitasid omavalitsusjuhid ettepanekuid, mis võiksid peale valimisi kaalumisele ja elluviimisele tulla.

„Seis on keeruline ja seda kõikidel kohalikel omavalitsustel. Oleme olukorras, kus Valga vallale on esitatud tagasinõue 340 000 euro ulatuses, kuid me pole taolise murega üksi, finantskorrektsiooniga seotud olukorrast teavitab aina rohkem omavalitsusi. Valdade ja linnade reaalne toimetulekuvõime väheneb iga päevaga ning tagasinõude tõttu tuleb hakata loobuma tulevikuprojektide elluviimisest,” sõnas Valga vallavanem Monika Rogenbaum.

Omavalitsuste üldised kulud on suurenenud, kuid tulud vähenenud. „Tõrva valla näitel saame öelda, et kulud suurenesid 14 protsenti, kuid tulud ainult 4 protsenti. Puudujääke saab katta varasemalt kokkuhoitud finantsidest, kuid ka need on paljudel otsas. Oleme poolt, et palkasid tuleb tõsta, kuid jaksu selleks pole,” lisas Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

Peaminister Kaja Kallas oli päri murekohtadega ning selgitas, et peale valimisi on võimalik need teemad avada.

Valgamaalt anti peaministrile kaasa sõnum, et omavalitsuste rahastusmudel peab muutuma. Tasandusfondi maht peaks käima kaasas hindade kallinemisega ning arvestama ka regionaalseid erisusi. Praegune süsteem ei taga võimalust elanikele jätkusuutlikult ning vajadusi arvestavalt teenuseid pakkuda. Kagu-Eestist vaadates tundub, et raha suunatakse siiski peamiselt Tallinnasse. Näiteks energiakulude katmise toetuseks määratud 10 miljonist liikus 5 miljonit just pealinna. Samast toetusest saab Valga vald 64 000 eurot, mis on sisuliselt võrreldav valla ühe kuu elektriarvega. Omavalitsuste olukordi peab parendama, samuti mõistma, et hajaasustusega aladel on teenused niigi kaugenenud, kuid riiki peab jaguma ja jääma ka kaugematesse küladesse.

Viimased uudised