Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

PPA foto.

Lõuna prefektuuri info kohaselt oli jaaniajal piirialal terve rida rikkumisi, millest suur osa lõppesid piiririkkujatele trahvidega.

Kolmapäeval, 22. juunil ületas üks paat kahel korral Lämmijärvel ebaseaduslikult ajutise kontrolljoone Eestist Venemaa Föderatsiooni ning tagasi. Alus peeti kinni ning selle juhile määrati rikkumise eest  120-eurone rahatrahv. Juhtunust teavitati ka Venemaa Föderatsiooni piirivalvet.

22. juunil avastasid piirivalvurid valvekaamera abil piirimärgi lähistel liikuva inimese. Piirialal liikunud mees peeti Setomaa vallas Rääptsova külas kinni ning tuvastati, et tal puuduvad nii isikut tõendavad dokumendid kui ka seaduslik alus riigis viibimiseks. Mees toimetati menetlustoiminguteks piirivalvekordonisse.

22. juuni õhtul tõkestati Luhamaal riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus piiriületuseks seaduslik alus. Talle väljastati sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Ööl vastu 23. juunit toimus Võru maakonnas Setomaa vallas Verhulitsa külas ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületus ühe isiku poolt suunaga Eestist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Kümmekond minutit hiljem pidasid piirivalvurid kontrolljoont ületanud Eesti Vabariigi kodaniku kinni. Isikule määrati 20-eurone rahatrahv.

23. juuni ennelõunal avastas Värska kordoni radarvaatleja Pihkva järvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni. Juhtumist teavitati Venemaa Föderatsiooni piirivalvet, kes paadiga piiri ületanud kaks isikut kinni pidas.

23. juuni pealelõunal kutsuti piirivalve paadipatrull appi Peipsi järvele, kus olid hätta sattunud kaldast nelja kilomeetri kaugusel seilanud paatkond. Nimelt lakanud paadimootor töötamast ning piirivalvurid pukseerisid abivajajad kaldasse.

23. juunil kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist väljumisel 1972. aastal sündinud Valgevene kodanikku, kes oli viibinud ebaseaduslikult Schengeni alal seitse päeva, neist neli päeva Eestis. Isikule koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja määrati 100-eurone rahatrahv. Mees lahkus Venemaa Föderatsiooni.

24. juunil tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kolmel Venemaa Föderatsiooni ning kahel Ukraina kodanikul, kuna neil puudus seaduslik alus Schengeni territooriumile sisenemiseks.

24. juunil kontrollisid piirivalvurid Piirissaare külje all üht alust ning avastasid, et selles puudub turvavarustus. Alust juhtinud mehele määrati rikkumise eest 20-eurone rahatrahv.

24. juunil tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine Serbia Vabariigi kodanikul, kuna tal puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks. Mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta läks tagasi Venemaa Föderatsiooni.

24. juuni hilisõhtul ületas üks paat Lämmijärvel ebaseaduslikult ajutise kontrolljoone Eestist Venemaa Föderatsiooni. Venemaa Föderatsiooni piirivalve pidas paadis olnud kaks Eesti Vabariigi kodanikku kinni.

25. juunil avastas Värska teenistuse radarivaatleja Pihkva järvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi kaatriga kuue inimesega pardal.  Kaatri juhile määrati 80-eurone rahatrahv.

25. juunil avastas Mehikoorma teenistuse radarivaatleja Põlva maakonnas Räpina vallas Lämmijärvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse jetiga Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Veesõiduki juhile määrati rahatrahv. Teavitati Venemaa Föderatsiooni piirivalvet.

26. juunil avastas Mehikoorma teenistuse piirivalvurid piirirežiimi rikkumise Lämmijärvel. Rikkumise toime pannud alus peeti kinni ning selle juht selgitas, et kaotas paadis olles hetkeks valvsuse, mistõttu triivis paat piirirežiimialasse. Juhile tehti hoiatus.

Viimased uudised