Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikogu hääletab 10. novembril Isamaa fraktsiooni ettepanekuid avaliku teabe seaduse (409SE) muutmiseks. Muudatusettepanekute heaks kiitmisel väheneks olulisel määral riigi dokumentide salastamine ning riigijuhtimine muutuks läbipaistvamaks.

Isamaa fraktsiooni muudetusettepanekutega kohustatakse ametnikke senisest põhjalikumalt kaaluma iga dokumendi salastamise otsust. „Praeguse praktika kohaselt on märge “ametkondlikuks kasutamiseks” lisatud juba dokumendiblanketile. Dokumendiregistrite infotehnoloogiline lahendus ei toeta dokumentide automaatset avalikustamist salastamise tähtaja lõppemisel ega dokumendile osalist ligipääsu piiramist, kui suurem osa dokumendist peaks olema avalik,“ kirjeldab tänast olukorda Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, kelle sõnul peaksid olema riigiasutuste dokumendid valdavalt avalikud.

Seederi sõnul peab lokkav salastamine lõppema. „Läbipaistmatus soodustab eksimusi ning kahtlase väärtusega otsuseid. Oleme näinud juba piisavalt kobarkäkke. Avalik kontroll võiks aidata vähemalt mõne neist ära hoida. Salastamise tõttu ei saa ka ajakirjandus normaalselt täita oma ühiskondliku valvekoera rolli,“ ütles Seeder.

Möödunud aastal valmis Justiitsministeeriumis analüüs kuidas vähendada dokumentide salastamise praktikat. Käesoleval aastal tegi analüüsi ka Siseministeerium.

„Kahjuks pole ühelegi analüüsile järgnenud reaalseid tegusid salastamise vähendamiseks. Isamaa on alati toetanud ausat, avatud ja läbipaistvat riigivalitsemist ning leiab, et salastada tuleb vaid nii palju infot kui on hädavajalik,“ rääkis Isamaa esimees.

Muudatusettepanekutega Avaliku teabe seaduse muutmise seadusele sätestatakse karistus ka andmete põhjendamatu varjamise eest. Praeguses seaduses on karistus ainult andmete põhjendamatu avaldamise eest. Samuti sätestatakse lühem teabenõudele vastamise tähtaeg juhul kui küsitud dokument peaks seaduse järgi olema dokumendiregistris avalikult kättesaadav, kuid ei ole seda teabevaldaja vea tõttu. Seega tekib täna teabevaldaja lohakuse tõttu lisatöö osapoolele, kes teavet soovib hankida. Isamaa muudatusettepanekutega Avaliku teabe seaduse muutmise seadusele (409 SE) on võimalik tutvuda Riigikogu veebilehel: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/9482dd7e-69bd-4ebe-9276-484e06728d52/Avaliku%20teabe%20seaduse%20muutmise%20seadus

Viimased uudised