Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) volikogu otsustas laupäeval teha erakonna suurkogule ettepanekud põhikirja muudatusteks.

Volikogu esimees Helir-Valdor Seedri sõnul jõuti volikogus seisukohale, et erakonnas on vaja muutusi ja esimese sammuna kavatsetakse selleks korrastada põhikirja.

„Kõikidel erakonna liikmetel on võimalik tulla suurkogule ja hääletada ettepanekute poolt või vastu,” ütles ta.

Seeder selgitas IRL-i põhikirja muutmise ettepanekuid, mis leidsid volikogus toetust.

Kui seni valiti suurkogul kolm aseesimeest ja kandidaadid ei võinud samaaegselt eestseisusesse kandideerida, siis edaspidi valib erakonna esimees eestseisuse liikmete seast endale aseesimehed. See tähendab ühtlasi, et toetati muudatust eestseisuse liikmete arv kahandada seniselt 24-lt 21-le.

Veel otsustati muuta uute liikmete vastuvõtmise korda. Selleks peab edaspidi olema uuel liikmel vähemalt ühe piirkonna juhatuse inimese isiklik soovitus või ta peab olema kohtunud piirkonna juhatusega. Hiljemalt 15 päeva enne suurkogu või piirkondliku üldkogu peab olema uus liige erakonda vastu võetud.

Viimasena kiideti heaks muudatusettepanek, mille kohaselt saab suurkogude vahelisel ajal vähemalt 100 erakonna liiget nõuda oluliste ühiskondlike valikute puhul nõuandvaid liikmehääletusi, vahendas erakonna pressiesindaja.

Suurkogu koguneb 13. mail

Ühtlasi otsustas IRLi volikogu, et erakonna suurkogu toimub 13. mail Tallinnas. Seedri sõnul valitakse suurkogul juhtorganid – esimees, aseesimehed, eestseisus, revisjonikomisjon ja aukohus.

Seeder ütles, et erakonna juhtorganid valitakse hetkel kehtiva põhikirja järgi. Tema sõnul saab põhikirja järgi kandidaate üles seada vähemalt 20 päeva enne suurkogu ja nimekiri suletakse 14 päeva enne valimisi.

„Esimehe ja aseesimehe kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik 50 erakonna liikme toetusallkiri. Muude suurkogul valitavatesse ametitesse kandideerijate ülesseadmiseks on vajalik kümne liikme toetus,” lisas ta.

Isamaa ja Res Publica Liitu kuulub üle 9200 inimese.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised