Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Alates homsest saadab riik igale hääleõiguslikule inimesele kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kohta teabelehe, millelt leiab hääletamisega seotud informatsiooni. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt nädala jooksul.

Teabeleht kannab infot valimiste aja ja hääletamisõiguse kohta, samuti on lehel märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad valimisringkonnas.

Need, kel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või on e-posti aadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Nendele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.

Valijatele määrati valimisringkond nende aadressiandmete alusel, mis olid rahvastikuregistris 17. septembri seisuga. Kui inimesel üldse puuduvad elukoha andmed rahvastikuregistris ja teda ei ole sel põhjusel valijate nimekirjas, ei ole võimalik hääletusel osaleda. Selleks, et oma hääl siiski anda, tuleb oma elukoht kiiresti kohaliku omavalitsuse poole pöördudes registreerida. Võimalik on kasutada ka e-teenust riigiportaalis www.eesti.ee.

Kohalikel valimistel saavad oma hääle anda kõik Eestis elavad vähemalt 16aastased Eesti kodanikud, muude EL-i liikmesriikide kodanikud ning siin pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel elavad EL-i mittekuuluvate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril. Valimisnädal algab esmaspäeval, 11. oktoobril ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda ka elektrooniliselt.

Viimased uudised