Tel. 5897 3482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti metsades kuulutati välja erakorraline olukord, kuna maapind on liiga niiske selleks, et puitu välja vedada.

Alates 2017. aasta augustist on Eestis olnud keskmiselt sademeid kolmandiku võrra rohkem tavapärasest. Sügisene sajune ja soe periood on kestnud tavapärasest olulisemalt pikemalt, riigi ilmateenistuse andmetel oli Eesti keskmine sajuhulk augustis 104 protsenti, septembris 137 protsenti, oktoobris 158 protsenti, novembris 107 protsenti ja detsembris 146 protsenti normist. Lisaks pole keskmisest soojem talve algus (3,3 °C normist kõrgem) võimaldanud märjal pinnasel külmuda, edastasid pöördumises Eesti Erametsaliit ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit.

Suur sademete hulk põhjustab metsades üleujutusi. Enamikes kohtades on pinnas muutunud mittekandvaks ning suur osa metsateedest on läbimatud või on teedele seatud raskeveokite liiklemise massipiirangud. Sellest tulenevalt on metsatööde tegemine metsas osutunud probleemseks ja kohati võimatuks. Tavapärased ilmastikumõju leevendamise meetmed lankide valiku ning varude näol on ammendumas. Nimetatud olukord on seadnud raskesse seisu kõik sektoris tegutsevad osapooled, kes on seotud pikaajaliste lepinguliste kohustustega oma klientide ees.

Erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link ütles, et metsandussektor ei küsi riigilt rahalist toetust, küll aga oodatakse eri lepingupartnerite, ettevõtete ja ametkondade mõistvat suhtumist ja valmisolekut rakendada leevendusmehhanisme, et sektorit tabanud rasket olukorda mitte võimendada. Eelkõige ootavad raskesse olukorda sattunud metsandussektori ettevõtted mõistmist finantsasutustelt ja suurtarbijatelt, EL toetusi menetlevatelt asutustelt ning sektori enda osapooltelt.

Sektori ettevõtted austavad sõlmitud kokkuleppeid ja teevad kõik endast sõltuva, et võetud kohustusi täita, kuid tekkinud olukord on erandlik ning selleks ei ole kõikidel puhkudel mõistlike meetmetega olnud võimalik valmistuda.

Probleemid puudutavad erametsaomanikke, erametsaühistuid, metsa ülestöötajaid, transpordiettevõtteid ja tööstust. Kutsume kõiki osapooli üles mõistvale suhtumisele erakorralistest ilmastikutingimustest põhjustatud vajakajäämiste puhul.

Kommentaarid

Viimased uudised