Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Triin Noorkõiv. Foto: Taavi Leppiman
MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool rajab alustavate õpetajate jaoks veebiplatvormi, kus võimalik tutvuda õpetamist abistavate materjalidega. „Sellega loodame pakkuda täiendavat teadmist ja tuge ning parandada praegust olukorda, kus paljud algajad õpetajad kiiresti läbi põlevad ja koolist lahkuvad,” räägib organisatsiooni tegevjuht Triin Noorkõiv.
Triin Noorkõiv tõdeb, et vajadus alustavat õpetajat toetavate materjalide järele on tõusnud teravamalt esile viimase kümnekonna aasta jooksul. „Õpetajaks saamise teekond on muutunud võimalusterohkemaks, paindlikumaks. Oluliselt on suurenenud nende inimeste osakaal, kes klassi ette astumise hetkeks pole veel läbinud õpetajakoolitust –  osa alles õpivad, aga osa pole veel õpetajaõppesse läinud, sest nad on olnud näiteks varem teise eriala inimesed,” selgitab Noorkõiv. „Üks asi on sisseelamiseks mõeldud tegevused koolis – näiteks kolleegide ja koolikultuuriga tutvumine, tunnivaatlused, tagasiside andmine, arenguvestlused – neid juba ka osades koolides tehakse ja need on kindlasti algaja õpetaja jaoks hädavajalikud. Selle kõrval oleks aga vaja kättesaadavat materjalikogu, mille toel saavad kõik uued tulijad oma küsimustele ja probleemidele lahendusi otsida.” Noorkõiv viitab sealjuures statistikale, mille andmetel sõlmitakse ligi pooled töölepingud 1. septembrist ja on tavaline, et uus õpetaja hakkab siis kohe tunde andma. „Hoovõturada jääb lühikeseks ja käivitub uju-või-upu protsess,” tõdeb Noorkõiv.
Mujalt valdkonnast tulnud inimesed võivad olla väga pädevad oma erialal, kuid väljakutsed tekivad sageli õpetamise metoodikaga. „Kuidas luua õppimist toetavat keskkonda ja suhteid, kuidas sõlmida klassiga kokkuleppeid, kuidas olla paindlik, kuidas tagada koostöisus. Mismoodi planeerida tundi ja mida teha, kui klass ei saa õpetaja suunistest aru,” loetleb Triin Noorkõiv alustavate õpetajate enamlevinud proovikivisid. Enamike selliste olukordade ennetamiseks ja lahendamiseks on tema sõnul abiks süsteemsed teadmised ja oskused, mille omandamisel saab loodav e-platvorm abiks olla. „Kui alustaval õpetajal teadmisi pole, hakkab ta sageli intuitiivselt tuginema oma lapsepõlve koolikogemusele ja see võib ka talle endalegi üllatuseks päädida hääle tõstmise või hirmutamisega. Tänapäeval me ju teame, et need pole õppimist toetavad käitumised.”
Iga neljas alustav õpetaja läheb enne teist õppeaastat koolist ära. „On loomulik, et uued tulijad kujutavad õpetajatööd endale teistmoodi ette. Kui reaalsus kätte jõuab, siis on küsimus selles, kuidas oskame ka süsteemina toetada unistuse ja reaalsuse kokkutoomist ja kohanemist,” räägib Noorkõiv. Eraldi suur murekoht on aja ja tööülesannete planeerimine. „On ju selge, et karjääri alguses kulub ühe tunni ettevalmistamiseks rohkem aega kui kogenud õpetajal. Kui alustav õpetaja hakkab andma veel mitut ainet ja erinevas vanuses klassidele, on ajakulu seda suurem. Ja sellise ajasurve juures ei pruugi õpetajal tekkida võimalust iseenda piisavaks arendamiseks ning oma tööst eduelamuse ja rõõmu tundmiseks,” selgitab Noorkõiv.
MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool sündis 2017. aastal kodanikualgatusena ja selle eestvedajateks olid hiljuti õpetajatööd alustanud õpetajad. „Alustavate õpetajate ja õpetajate järelkasvu toetamise teema on kompleksne ja seetõttu hakkasime tegutsema mitmel tasandil. Oleme ehitanud koolijuhtide võrgustiku, mille lähtekohaks on 10 põhimõtet alustava õpetaja toetamisel. Oleme viinud läbi programme koolijuhtidele ja koolitusi alustavatele õpetajatele, töötanud välja mitmesuguseid materjale, edendanud alustavate õpetajate supervisiooni ja juhendamist ning teinud koostööd erinevate haridusorganisatsioonidega, sh ministeeriumiga,” loetleb Noorkõiv mõned tegevused, mille pinnalt sündis ka mõte sisse seada alustava õpetaja e-platvorm.
Mõnda aega küpsenud idee sai konkreetsemad jooned augustis toimunud õpetajate järelkasvu häkatonil, kus arutati õpetajate järelkasvu kindlustamiseks vajalikke samme. „Jõudsime järeldusele, et tegu on väärt mõttega, millega olid valmis kaasa tulema ka organisatsioonid Noored Kooli ja Asendusõpetajad ning mitmed aktiivsed õpetajad ja koolijuhid. E-platvorm oleks koht, kust alustav õpetaja saab leida üles enda jaoks vajalikud materjalid, ning edaspidi ka koolitused, kogenud õpetajate-juhendajate kontaktid ja muu vajaliku, sest üks asi on iseseisvalt materjalidega tutvumine, aga õppimist süvendab kindlasti  koostöö õppimist toetavate partneritega, kellega teooriat läbi arutada ja praktikasse panekut harjutada.”
Esimesed sammud selleks, et ideest saaks teostusse, on tehtud. „Uuest aastast liitub meie meeskonda ka uus inimene, kelle hooleks saabki platvormi arendus ja ka vajalike materjalide koostamine.” Noorkõivu sõnul jätkub koostöö partneritega ning platvormi tehnoloogiliste võimaluste otsimine ning siis juba ka katsetamine alustavate õpetajate endiga.
Samal ajal soovib mittetulundusühing leida uue platvormi hoidmiseks ja arendamiseks hea rahamudeli, mis tagaks kõigile alustavatele õpetajatele ligipääsu. „Soovime, et selle eest tasumine oleks jõukohane igale koolile. Unistuseks on, et materjalikogu oleks kõigile alustavatele õpetajatele kättesaadav tööriistakast, mille kasutamist peetakse elementaarseks. Nii nagu me ei kujutaks ette, et karjääri alguses jääks üksi alustav arst, on ka algajal õpetajal vaja tuge ning iseenese ja kooli valmisolekut õppida ja õppimist toetada,” leiab Noorkõiv. „Me ei mõtle siin ainult karjääripöörajaid. Ka värskelt õpetajakoolituse läbinud õpetajad ei saa olla valmis kõigeks, mis päriselt klassis juhtuda võib. Ka nemad vajavad täiendavat tuge.”
Platvormi on plaanis järjepidevalt täiendada. Töö veebilahenduse loomiseks algab 2023. aasta kevadel ning Triin Noorkõiv loodab, et hilissuvel, 2023/2024 õppeaasta eel on alustavate õpetajate tööriistakast juba kasutamiseks avatud.
Haridus- ja Noorteameti eesmärk on edendada ühiskonnas õpetajaameti väärtustamise ja atraktiivsuse kasvu. Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Viimased uudised