Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Alanud on taotluste vastuvõtt Venemaa viisade kompensatsiooniks inimestele, kes soovivad külastada sel aastal Petseri, Kingissepa või Slantsõ rajoonis elavaid sugulasi või nende matmispaiku.

„Pean oluliseks, et inimesed saaksid külastada oma sugulasi ja esivanemate-sugulaste kalme teisel pool piiri,” ütles riigihalduse ministerJ anek Mäggi. „See aitab hoida üle põlvkondade püsinud sidemeid.“

Kompensatsiooni saamiseks võivad taotlusi esitada Eesti kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis, ja kes soovivad külastada Venemaa piirilähedastel aladel elavat abikaasat, sugulasi või nende matmispaiku.

Piirilähedasteks aladeks loetakse Petseri rajooni Petseri linna ning Krupa, Laura ja Uue-Irboska valda, Kingissepa rajooni Ivangorodi linna ning Bolselutski ja Kuzemkino valda või Slantsõ rajooni Zagrive valda.

Taotlusi saab esitada Võrumaa Arenduskeskusesse ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu. Kultuurivahetuse viisadega tegeleb Võrumaa Arenduskeskuse viisakoordinaator.

Taotlusi viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks saab esitada kuni 31. oktoobrini 2019, taotlusi tasutud viisalõivu kompenseerimiseks kuni 30. novembrini 2019.

Sel aastal kompenseeritakse dokumentide alusel viisad, mille kehtivusaeg jäi 2018. aasta novembrisse ja detsembrisse ning viisad, mille kehtivusaeg langeb osaliselt või tervikuna 2019. aastasse. Maksimaalselt hüvitatakse sel aastal 70 eurot taotleja kohta.

Viisade kompensatsiooniks eraldas riik selleks aastaks 61 290 eurot.

Lisainfo:

  • Viisade kompenseerimise kohta saab täpsemalt lugeda rahandusministeeriumi kodulehelt aadressilhttps://www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t9
  • Kontaktisikud Võrumaa Arenduskeskuses: Kaire Trumm (e-post: viisakomp(at)vorumaa.ee; telefon 53 410 766) ja viisakoordinaatorAndy Karjus (e-post: viisakoordinaator(at)gmail.com; telefon 51 10 611);
  • Kontaktisik Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus: Hiie Keskla (e-post: hiie(at)ivol.ee; telefon 51 12 659).

Sama info ka võro keeles:

Saa küssü toetust Vinnemaa viisa tegemise jaos

Rahandusministeeriumi pressiteedüs

6. urbõkuud 2019

Võromaa Arõnduskeskus võtt jäl vasta kompensatsiooni taotluisi Vinnemaa viisa tegemises, et kävvü külän sugulaisil vai sugulaisi matusside pääl Petsere rajooni Petsere liinan, Krupa, Laura vai Vahtsõ-Irboska vallan.

„Mu jaos on tähtsä, et inemise saanu külän kävvü ummi sugulaisi man ja ka kävvü edevanõmbidõ matussidõ pääl tõsõl puul riigipiiri,” ütel riigihaldusõ ministri Janek Mäggi. “Niimoodu avitami hoita üle sugupõlvi püsünü köüdüssid.”

Kompensatsiooni saava küssü Eesti kodaniku, kiä eläse rahvastikuregistri perrä Eestin, õt kävvü külän uma abikaasal, sugulaisil vai noide matussidõ pääl.

Taotlus tulnu anda Võromaa Arõnduskeskuste. Kultuurivaihtusõ viisadõga tegeles viisakoordinaatri.

Taotluisi kompensatsiooni saajide nimekirjä saamisõs võetas vasta timahavva 31. oktoobrini ja taotluisi joba massõt viisalõivu kompensiirmisõst 30. novembrini.

Timahavva kompensiirtäs dokumente põhjal neo viisa, miä olli jovvun 2018. aastaga novembrin ja detsembrin, ja neo viisa, mink jovvun olõki aig om tävveste vai jaoldõ 2019. aastagan. Kõgõ inämb võit egä küsüjä kompensatsiooni saia 70 eurot.

Kokko om timahavva riik viisade kompensiirmises rahha eräldänü 61 290 eurot.

Mano saa lukõ ja küssü:

  • Rahandusministeeriumi kodolehelt: https://www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t9(eesti keelen)
  • Võromaa Arõnduskeskusõst: Kaire Trumm (e-kiri: viisakomp(at)vorumaa.ee; kõnõtraat 53 410 766), viisakoordinaatri Andy Karjus(e-kiri: viisakoordinaator(at)gmail.com; kõnõtraat 51 10 611).

Teedüse saadi:
Hainapuu Ott
Kommunikatsiooniosakund
Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
kõnõtraat 611 3035 | 56 659 980

Viimased uudised