Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Kaitsevägi pakub nüüdsest ajateenijatele täiendavaid sportimisvõimalusi ja rekreatiivsetel üritustel osalemist ka väljaspool kaitseväe linnakuid. Ajateenijatel endil on võimalik otsustada, millistel üritustel osaleda soovitakse.

„Meede on loodud eesmärgiga muuta ajateenistus mitmekülgsemaks ja atraktiivsemaks ning seeläbi tugevdada üksuste meeskonnatööd, ühtekuuluvust ja suurendada motivatsiooni,“ ütles 2. jalaväebrigaadi spordiinstruktor Karl Sasi.

Kui varasemalt piirdusid sportimisvõimalused pigem väeosas läbi viidavate kehalise kasvatuse tundide ja treeningutega, siis nüüd võivad ajateenijad täiendavalt osaleda ükskõik millisel spordi või liikumisega seotud üritusel pallimänguturniirist mäesuusatamiseni.  Soovitud üritusel peab osalema vähemalt kümme ajateenijat, mis tähendab, et üksuse siseselt võib valida mitmeid erinevaid tegevusi, kus füüsilist vormi parandada.

2. jalaväebrigaadi ajateenijad on programmi raames juba külastanud Otepää seiklusparki ja Lange motokeskust. „Väga tore on rühmaga koos midagi teistsugust teha. See muudab teenistuse mitmekesisemaks ning toob igapäevarutiinist välja,“ ütles reamees Alex Egert Tibbin lisades, et sääraselt spordiüritusel käimine tugevdab kindlasti ka meeskonna sidusust.

Hea füüsiline vorm on oluline nii ajateenijate kui tegevväelaste jaoks. Igas kaitseväe linnakus on loodud tingimused kehaliste treeningutega tegelemiseks, samuti toetab kaitsevägi organisatsiooni liikmete osalemist treeningutel ja võistlustel väljaspool teenistust.

Viimased uudised