Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

riigieksamid

12. mail toimub matemaatika riigieksam, mille kitsa variandi valis 3841 ja laia kursuse eksami 4430 eksaminandi.

Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik õppida kas kitsast (8 kursust) või laia matemaatikakursust (14 kursust). Kitsast matemaatikakursust õppinu võis valida laia matemaatikakursuse eksami ja vastupidi.

Eksamitöid hinnatakse skaalal 0 – 100 punkti. Eksami sooritamise tingimused on kõigile eksaminandidele ühesugused ja eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on saanud eksamil vähemalt ühe punkti.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilastel sooritada eesti keele või eesti keele teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksamid. Riigieksamitele registreerus tänavu kokku üle 10 400 eksaminandi.

Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse 19. juuniks.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised