Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Märtsikuus alustab Targa Töö Ühing Google.org, Coursera ja Inco Akadeemia abiga naistele suunatud tasuta ümberõppeprogrammiga, mille lõpetajatel on võimalus tööle asuda IT valdkonnas.

10 kuud kestva programmi eesmärgiks on julgustada naisi mõtlema elukutsevalikule, kui muutunud oludes on senises tegevusvaldkonnas tööle asumise võimalused näiteks ammendunud ning tutvustada naistele karjäärivõimalusi IT- sektoris laiemalt.

„COVID-19 järgne majanduselu seab nii tööotsijad kui tööandjad raskete valikute ette. Mitmed sektorid seisavad silmitsi suurte koondamiste ja töökohtade kadumisega. Samas on jõudsalt kasvanud IT- spetsialistide roll ja olulisus, sest võrreldes varasemaga on kaugtöö osakaal märgatavalt tõusnud. Inimesed kasutavad aina enam veebipõhiseid teenuseid, mis tähendab, et ettevõtetel on vaja palgata juurde IT-spetsialiste, kes toetaksid kliente tehnilistes küsimustes,“ märkis Targa Töö Ühingu tegevjuht Ave Laas.

Seetõttu alustasidki Targa Töö Ühing, Google.org, Coursera ja Inco Akadeemia koostööd, et pakkuda naistele suunatud tasuta ümberõppeprogrammi, mille lõpetamisel on võimalik asuda tööle IT-oskusi nõudvatele ametikohtadele. „Programmiga liitumiseks ei pea olema juba eelnevalt kogenud IT-ekspert, vaid piisab elementaarsest arvutikasutamise oskusest. Meie soov on julgustada naisi ümber õppima ka siis, kui senine töökogemus on hoopis mõnest muust valdkonnast. See programm on mõeldud igas vanuses täisealisele, mistahes hariduse ja töökogemusega naisele, kes tunneb huvi infotehnoloogia valdkonnas töötamise vastu. Programm on jõukohane kõikidele naistele,“ kinnitas Laas ja lisas: „Kuna tööturul toimuvad suured muutused, on see võimalus alustada uut tööelu.“

10-kuuline programm algab märtsikuus iseseisva online-õppega, mille eesmärgiks on tutvustada IT-klienditoe spetsiifikat. Sellele lisandub Eestis koha peal toimuv kontaktõpe, mis keskendub karjääriplaneerimisele, digitaalsele kirjaoskusele, kaugtöö ja klienditeeninduse põhialustele. Programm lõppeb sõltuvalt ettevõttest 2-6 kuud kestva praktikaga. „Oluline on see, et ümberõppeprogramm annab alusteadmised IT-valdkonnast, mis võimaldavad tööle asuda lihtsamaid oskusi eeldavale IT-spetsialisti ametikohale, mille osas on ettevõtete vajadused tõusuteel. Ümberõppeprogramm loob hea aluse ka täiendavaks õppeks tulevikus,“ julgustas Laas naisi ümberõppimisele mõtlema.

Targa Töö Ühingu arendusjuht Sirja Sulakatko lisas selgituseks, et programmiga on liitunud juba ka mitmed tööandjate esindajad, kes pakuvad programmi jooksul erinevaid loenguid, mentorlust ja praktikavõimalusi. „Meie head partnerid, kes  toetavad naisi programmi läbimisel on:  Swedbank, Havas, Telia, Kühne+Nagel IT Service Centre ja RIA. Kõik teised ettevõtted, kes sooviksid programmis kaasa lüüa ja näiteks praktikavõimalusi pakkuda, on samuti oodatud endast märku andma,“ kutsus Sulakatko ümberõppeprogrammi kohta lisa uurima.

Programmile annavad hoogu juurde Sotsiaalministeerium ja Töötukassa.

Tasuta ümberõppeprogrammiga saavad liituda 100 naist. Juba täna, 2.03.2021 kell 16.00 toimub programmi vastu huvi tundjatele tasuta veebinar – rohkem infot Targa Töö Ühingu kodulehelt ja Facebooki kaudu.

Programmiga saad liituda ja end registreerida siin.

Viimased uudised